Traducerea legalizată este traducerea autorizată ce beneficiază de o încheiere de legalizare a semnăturii traducătorului în baza unui specimen de semnătura depus, atașată de către biroul notarului public. Practic, prin traducere legalizată se certifică autenticitatea semnăturii traducătorului autorizat și deținerea de către acesta a unei autorizații emise de Ministerul Justitiei.

In cazul traducerilor, trebuie reținut faptul că se pot legaliza doar traducerile autorizate efectuate de către un traducător autorizat. Pentru legalizarea traducerilor este nevoie de prezentarea documentelor în original.

Efectuam traduceri legalizate pentru documente oficiale:

  • Contracte, adeverințe sau documente constitutive ale societăților
  • Documente personale: certificat de naștere, certificat de deces, acte căsătorie, acte divorț etc.
  • Documente doveditoare cum ar fi facturi sau acte de transport
  • Declarații notariale, procuri etc.
  • Documente juridice, tehnice, medicale, financiare
  • Documente de studii: certificate, autorizații, diplome
  • Etc

Înainte de a efectua o traducere legalizată, fiecare document trebuie să beneficieze de traducere autorizată.